شهرداری رفسنجان قصد دارد با همکاری شرکت مس منطقه کرمان، المان با رویکرد مس در محل میدان امام حسین(ع) احداث نماید. لذا از علاقمندان جهت طراحی دعوت به عمل می آید.

۱.موضوع: طراحی المان با موضوع صنعت مس سرچشمه رفسنجان

۲. هدف: طراحی المان با در نظر گرفتن مفاهیم صنعت مس، محیط زیست، بستر طراحی (میدان امام حسین (ع))

۳.محدوده طرح و الزامات طراحی:

- المان برای محدوده میدان امام حسین(ع) (میدان اصلی و لچکی های پیرامون به مساحت تقریبی ۸۰۰۰۰ مترمربع) طراحی می گردد.

- طراح باید ضمن جانمایی المان به طراحی فضای پیرامون آن با در نظر گرفتن سازگاری با بستر پیرامون توجه نماید.

۴.تقویم مسابقه:

- کلیه آثار باید تا تاریخ  پایان مهر ماه ۱۳۹۵ تحویل حوزه معاونت فنی و عمرانی واقع در طبقه فوقانی شهرداری منطقه دو شود.

- داوری مسابقه در هفته اول آبان ماه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

 ۵.به طرح های برتر جوایزی به شرح ذیل تعلق خواهد گرفت:

- نفر اول: سه سکه بهار آزادی

- نفر دوم: دو سکه بهار آزادی

- نفرسوم : یک سکه بهار آزادی

۶.نحوه ارائه آثار:

- آثار در قطع ۷۰×۱۰۰ تحویل دبیرخانه گردد. طرح تحویلی لازم است شامل اصول و روند طراحی، پلان موقعیت، پلان معماری،(پلان ، نما و مقطع) تصاویر سه بعدی(دید پرنده – انسانی – از زوایای متعدد سواره رو و پیاده رو با مشخص نمودن موقعیت)، توضیحات فنی و اجرایی طرح باشد.

تمامی حقوق رد، تایید یا اصلاح طرح ها از طرف شهرداری محفوظ می باشد.

تصویر: 
خلاصه: 
شهرداری رفسنجان قصد دارد با همکاری شرکت صنایع مس سرچشمه، المان با رویکرد مس در محل میدان امام حسین(ع) احداث نماید. لذا از علاقمندان جهت طراحی دعوت به عمل می آید.