شهرداری رفسنجان در نظر دارد بانک اطلاعاتی از مشخصات حقیقی، حقوقی و سازمانها و نهادهایی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری رفسنجان در بخش های زیر هستند، تشکیل داده و به فراخور هر پروژه از توانمندی های این اشخاص در طراحی و اجرای پروژه ها استفاده نماید.
  • پروژه های ورزشی
  • پروژه های فرهنگی، تفریحی، گردشگری
  • پروژه های مسکونی، تجاری، اداری
  • پروژه های بازارچه میدان میوه و تره بار محلی
لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید اطلاعات مربوط به سوابق و توانمندی های خود را حداکثر تا پایان دی ماه ۹۶ از طریق پست الکترونیک و یا پست به امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری رفسنجان ارسال نمایند.
 
نشانی پست الکترونیک: rafsanjan137@yahoo.com
نشانی پستی: رفسنجان، خیابان تختی، مقابل استادیوم ورزشی تختی
کد پستی: ۷۷۱۴۷۱۳۴۵۱
تلفن: ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴ فکس: ۳۴۲۶۳۰۵۲-۳۴۲۶۰۸۱۶
وب سایت: www.rafsanjan.ir
تصویر: 
خلاصه: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بانک اطلاعاتی از مشخصات حقیقی، حقوقی و سازمانها و نهادهایی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری رفسنجان را تشکیل دهد.