شهرداری رفسنجان در نظر دارد تعداد دو عدد خودرو رنو میدلام خود را  با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی به سیستم آتش نشانی مجهز نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و صلاحیت که توانایی انجام كار در این زمینه را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت کسب اطلاعات بیشتر، ارائه رزومه کاری و مشخصات فنی دستگاهها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان – خیابان تختی مراجعه نمايند.
این فراخوان صرفاً بمنظور شناسایی سرمایه گذاران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان
تصویر: