شهرداری رفسنجان در نظر دارد پایانه مسافربری خود را با همکاری سرمایه گذاری بخش خصوصی به مجتمع تعمیر گاهی (باس واش،  تعویض روغن، آپاراتی و غیره ) مجهز نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و صلاحیت که توانایی انجام كار در این زمینه را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت کسب اطلاعات بیشتر، ارائه رزومه کاری و مشخصات فنی دستگاهها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۷/۱۲/۹۶ به دفتر پایانه مسافربری رفسنجان واقع در بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی، نرسیده به میدان امام حسین(ع) مراجعه نمايند.
این فراخوان صرفاً بمنظور شناسایی سرمایه گذاران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
تصویر: 
خلاصه: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد پایانه مسافربری خود را با همکاری سرمایه گذاری بخش خصوصی به مجتمع تعمیر گاهی (باس واش،  تعویض روغن، آپاراتی و غیره ) مجهز نماید.