پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی شهروندان رفسنجانی

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی شهروندان رفسنجانی

کتابخوانی در پاتوق فرهنگی خانه خیام

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

کتابخوانی کودکان در خانه خیام

اکران فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام

اکران فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام

اکران فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام

🌹۲۵ تیرماه هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد 🌹

🌹۲۵ تیرماه هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد 🌹

🌹هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد 🌹

🌹 یازدهم ذیعقده، میلاد فرخنده و پرنور و سرور هشتمین حجت خدا، آیت حق حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مبارک باد🌹

🌹 یازدهم ذیعقده، میلاد فرخنده و پرنور و سرور هشتمین حجت خدا، آیت حق حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مبارک باد🌹

ألسَّلٰامُ_عَلَیکَ_یٰا_عَلی_اِبنِ_موسَی_أَلرّضٰآ

نشست کتابخوانی درپاتوق فرهنگی خانه خیام

نشست کتابخوانی درپاتوق فرهنگی خانه خیام

خانه خیام میزبان کتابخوانی شهروندان

نشست شعر خوانی ونقدوبررسی مجموعه شعر درپاتوق فرهنگی خانه خیام برگزارشد

نشست شعر خوانی ونقدوبررسی مجموعه شعر درپاتوق فرهنگی خانه خیام برگزارشد

شعرخوانی ونقدوبررسی شعر درپاتوق فرهنگی خانه خیام

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

کتابخوانی کودکان در خانه خیام

اکران فیلم سبز بخت در پاتوق فرهنگی خانه خیام

اکران فیلم سبز بخت در پاتوق فرهنگی خانه خیام

اکران فیلم سبزبخت درخانه خیام

۱۸ تیرماه روزملی ادبیات کودک ونوجوان گرامی باد

۱۸ تیرماه روزملی ادبیات کودک ونوجوان گرامی باد

#رفسنجان_شهر_فرهنگ