ایمیل

rafsanjan137@yahoo.com

سامانه پیامک

۵۰۰۰۱۴۵

شهرداری مرکزی

تلفن تماس: ۰۳۴-۳۴۲۵۸۷۰۱-۵

دورنگار: ۰۳۴-۳۴۲۶۳۰۵۲

آدرس: خیابان تختی، روبروی استادیوم

شهرداری منطقه یک

تلفن تماس: ۳۴۲۵۵۴۱۱

دورنگار: -

آدرس: خیابان بنفشه، شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه دو

تلفن تماس: ۳۴۲۵۴۱۹۲

دورنگار: -

آدرس: بلوار طالقانی، روبروی سه راه پاسداران