آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید میرافضلی

۱۳۹۹/۰۳/۰۷

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نسبت به اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای بسیج ، دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید مهدی عبدالهی و غیره

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آگهی مناقصه عمومی احداث مرکز تجاری واقع در بزرگراه خلیج فارس

۱۳۹۹/۰۲/۱۸

آگهی مناقصه عمومی جهت پیاده رو سازی

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته جهت حصار املاک شهرداری

۱۳۹۹/۰۲/۰۲

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

۱۳۹۹/۰۲/۰۲

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز غرب رودخانه شور

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز میدان یادگار امام {ره}

۱۳۹۸/۱۰/۱۸