آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید لوله جهت انتقال آب از کشتارگاه به شهربازی و میدان آیت ا… هاشمی رفسنجانی

۱۳۹۹/۰۹/۰۳

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان مصطفی خمینی (ره) کوچه شماره ۵۵

۱۳۹۹/۰۹/۰۱

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

۱۳۹۹/۰۹/۰۱

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی

۱۳۹۹/۰۸/۱۵

آگهی مناقصه عمومی نسبت به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

۱۳۹۹/۰۷/۲۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

۱۳۹۹/۰۷/۱۴

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی دوم نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر (عج)

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری

۱۳۹۹/۰۴/۰۹