ارتباط مستقیم با مسئولین شهرداری

ضمن عرض خیر مقدم به شما بازدید کننده گرامی خواهشمند است جهت ارتباط مستقیم با مسئولین شهرداری، نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمائید. 
همچنین ایمیل Info@rafsanjan.ir نیز آماده دریافت نظرات شما بازدیدکنندگان محترم می باشد.