💫توسعه وپیشرفت؛ حاصل همدلی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

💥مروری برعملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان از پاییز ۹۶تا بهار ۹۹ در سایت شهرداری ها به آدرس www.citypr.ir

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید