💫نکات کلیدی:

↙️رفسنجانی شهر فاتحان اروند؛ شهری که دارای ۹۵۰ شهید ؛ ۸۰۲ جانباز ؛ ۲۸ مفقودالاثر ؛ ۱۸۳ آزاده و تعداد بیشماری رزمنده

🕊سردار شهید حاج احمد امینی شاه کلید فتح اروند
🕊شهیدان حسن عبدالهی واکبر باقری اولین پرستوهای عاشق
🕊شهید امیر سرلشکر محمدرضا وجدانی اولین شهید هوانیروز کشور
🕊سردارشهید عارف حاج علی محمدی پور ؛شهیدی که حتی نحوه شهادت خود را می دانست
🕊 سردارشهید سید حمید میرافضلی معروف به سید پابرهنه و تعدادبیشماری سردارو رزمنده وشهید دیگر

فایل های پیوست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید