با حضور انبوه شهروندان

با حضور انبوه شهروندان

مراسم جشن هشتمین فصل همدلی برگزار شد

معاون فرهنگی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

معاون فرهنگی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

ایجاد فضای شاد و با نشاط در شهر در ایام نوروز با برنامه های متنوع شهرداری رفسنجان

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

محور گردشگری شهر رفسنجان آماده میزبانی از مسافران نوروزی

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان:

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان:

توزیع عادلانه بودجه شهرداری رفسنجان با تحقق «آرمان شهر»

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

توصیه های ایمنی شب چهارشنبه آخر سال

معاون اداری و مالی شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون اداری و مالی شهرداری رفسنجان خبر داد:

بسته ویژه تشویقی شهرداری رفسنجان برای احیاء بافت تاریخی و فرسوده شهر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

آماده باش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در شب چهارشنبه آخر سال

مسئول اداره بازآفرینی شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

مسئول اداره بازآفرینی شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

آغاز عملیات ساماندهی و احیاء بافت و بازار تاریخی محله قطب آباد رفسنجان

در آستانه سال نو

در آستانه سال نو

توصیه های ایمنی برای خانه تکانی نوروز از زبان مدیر عامل سازمان آتش نشانی رفسنجان

به همت شهرداری رفسنجان؛

به همت شهرداری رفسنجان؛

جشنواره نوروزی سفره هفت سین در رفسنجان آغاز بکار کرد