نصب إلمان جدید در گذر سلامت

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۸

♻️ فضای خالی از هنر درشهر ، فاقد جذابیت بوده و مانع ایجاد حس سرزندگی و نشاط در فضای شهری می‌شود،به همین سبب ساخت المان‌های موضوعی در دستور کار شهرداری قرار گرفته و تاکنون چندین المان توسط هنرمندان مطرح ساخته و درسطح شهر نصب شده است.

🔸بدون تردید ساخت اِلمان‌های زیادی درشهر می‌تواند در پررنگ شدن نقش هنر در زندگی و ارتقای کیفیت فضای شهر و ایجاد نشاط و سرزندگی در شهروندان مؤثر باشد.

🔺در همین راستا شهرداری رفسنجان اقدام به نصب إلمان جدیدی در گذر سلامت واقع در بلوار زیتون نموده است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید