سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ − ۱۰:۲۸
مشاور شهردار در برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان»

آموزش در ایجاد روحیه امید و نشاط جامعه مؤثر است

دکتر مقصود مشاور شهردار با حضور در برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» با اشاره به تأثیر آموزش بر امید شهروندی، آن را در ایجاد روحیه نشاط جامعه مؤثر خواند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، دکتر شهرام مقصود در برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» با اشاره به تعاریف عمومی آموزش در نگاه جامعه شناسان و روان شناسان، آموزش را فرآیند یادگیری دانست و گفت: آموزش را می توان از طریق کلاس و دانشگاه به صورت رسمی و کلاسیک، تبلیغات و آموزش های محیطی و رسانه های جمعی کسب کرد.

مشاور شهردار رفسنجان در ادامه امید را اساس و نیروی زندگی پویا بیان کرد که بدون آن زندگی در جامعه امروز امکانپذیر نیست و افزود: امید حمایتی است که فرد از سوی دیگران می بیند و می تواند بین ارزش ها و اهداف شخص با دیگری ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به تعریف اسنایدر از امید، آن را انتظاری مثبت برای دستیابی به اهداف بیان کرد و آموزش را در ایجاد روحیه امید و نشاط جامعه مؤثر خواند و افزود: آموزش علاوه بر افزایش امید و نشاط، جلوی ناامیدی را می گیرد و فرد آموزش دیده هدف بهتر و متعادل تری را می تواند ترسیم کند.

دکتر مقصود با بیان اینکه میان آموزش و امید شهروندی ارتباط مستقیمی وجود دارد، گفت: هر چه آموزش بالاتر باشد، امید و نشاط در جامعه ارتقاء یافته و جامعه به سمت توسعه پیش می رود.

وی با اشاره به جایگاه آموزش در رفسنجان برای ایجاد روحیه نشاط جامعه، اظهار کرد: آموزش در رفسنجان به دلیل وجود مؤسسات آموزشی خیلی خوب و تربیت متخصصان و ایجاد تغییرات در شهر جاریست و طی سال های اخیر تأثیر خود را بر جای گذاشته است.

مشاور شهردار رفسنجان به اقدامات مناسب بهداشت، محیط زیست، نیروی انتظامی و شهرداری در ایجاد نظم و قانون، افزایش امید و آموزش های شهروندی شاره کرد و گفت: اقدامات و تلاش های خوبی انجام گرفته اما کافی نیست و باید به قوانین شهروندی توجه بیشتری شود.

هجدهمین قسمت از برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» با طرح سؤال مسابقه پیامکی و اخبار «در شهر» به پایان رسید.

دیدگاه ها

قوانین دیدگاه

  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.