بیمارستان ها و درمانگاه ها

کلانتری ها

بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع)

۳۴۲۸۰۰۰۰

فوریت های پلیس

۱۱۰

بیمارستان مرادی

۳۴۲۶۰۰۸۰-۵

پلیس راهنمایی و رانندگی

۳۴۲۲۴۹۳۳

اورژانس

۱۱۵ – ۳۴۲۸۰۵۸۵

پلیس آگاهی

۳۴۲۵۷۱۰۷

اداره بهداشت

۳۴۲۶۲۰۷۶

کلانتری ۱۱

۳۴۳۲۳۳۴۱

درمانگاه فرهنگیان

۳۴۲۶۱۵۱۷

کلانتری ۱۲

۳۴۲۲۱۸۳۱

درمانگاه امام خمینی (ره)

۳۴۲۶۲۰۳۴

کلانتری ۱۳

۳۴۳۴۱۱۶۶

زایشگاه نیک نفس

۳۴۲۵۹۰۳۰

 

 

هتل و مهمانسرا ها

نمایندگی ایران خودرو و سایپا

هتل الماس

۳۴۲۸۴۸۷۲-۵

ایران خودرو – امجدی

۳۴۳۳۱۵۶۶

مهمانسرای جهانگردی

۳۴۲۸۲۰۵۰-۲

ایران خودرو – قربانعلی زاده

۳۴۳۵۶۶۵۹

خانه معلم

۳۴۲۲۶۶۸۸

ایران خودرو – گلستانی

۳۴۳۲۶۰۷۴

 

 

سایپا – ابو سعیدی

۳۴۲۲۳۰۴۶

 

 

سایپا – میرزایی

۳۴۲۸۱۷۳۷

 

 

امداد ایران خودرو

۰۹۶۴۴

 

 

امداد سایپا

۰۹۶۷۷ - ۰۹۱۳۹۸۷۷۰۰۴

سازمان ها و ادارات

دفتر فروش بلیط قطار

فرمانداری

۳۴۲۵۴۰۴۷-۸

رودان تور

۳۴۲۵۴۰۲۱

شهرداری

۳۴۲۵۸۷۰۱

نور کویر

۳۴۲۶۱۱۵۷

ستاد اسکان آموزش و پرورش

۳۴۲۶۱۵۱۹

رهیار

۳۴۲۶۵۲۳۰

اطلاعات مخابرات

۱۱۸

شریف

۳۴۲۶۵۵۱۲

میراث فرهنگی و گردشگری

۳۴۲۵۹۰۱۶

 

 

هواشناسی

۳۴۲۶۷۶۲۲

 

 

آتش نشانی

۱۲۵

 

 

سامانه مردمی شهرداری

۱۳۷

 

 

تخلفات اصناف

۱۲۴

 

 

ترمینال ها و تعاونی ها

داروخانه ها

ترمینال مسافربری

۳۴۲۸۵۵۸۵-۳۴۲۸۲۸۹۰

هلال احمر

۳۴۲۶۳۰۳۴

تعاونی سیر و سفر

۳۴۲۸۴۵۷۰

دکتر زارع

۳۴۲۵۶۹۶۶

تعاونی ۴

۳۴۲۸۴۰۱۳

دکتر عامری

۳۴۲۶۱۸۵۱-۳۴۲۶۰۴۲۳

تعاونی ۷

۳۴۲۸۴۰۰۷

دکتر محمدی

۳۴۲۵۴۳۱۱

تعاونی ۸

۳۴۲۸۴۰۱۲

 

 

تعاونی ۱۵

۳۴۲۸۱۰۸۰