نام: محمدرضا

نام خانوادگی : عظیمی زاده

سمت: شهردار رفسنجان

بخشی از سوابق اجرایی:

شهردار یزد (ابلاغ وزیر کشور) از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵

مدیرکل دفتر فنی استانداری یزد (ابلاغ استاندار یزد) از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱ لغایت ۱۳۹۱/۶/۴

معاون امور عمرانی و شهرسازی شهرداری یزد (ابلاغ شهردار یزد)

شهردار منطقه سه شهرداری یزد (ابلاغ شهردار یزد)