سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ − ۰۰:۳۲

ایده در مورد شهر

شناسه ایده :

۱۳۳۳

سلام

ایده ی من در مورد فضای سبر شهر است.

تاریخ تایید : ۰۹/۱۷/۱۳۹۴ - ۰۳:۲۳

دیدگاه ها

قوانین دیدگاه

  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱