نام و نام خانوادگی: محمد رفیعی

سوابق شغلی:

عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان

مسئول روابط عمومی شهرداری

مسئول دفتر شهردار

معاون اداری و مالی منطقه ۱ و ۲

مسئول واحد آموزش

مدیر اداره  فرهنگی و اجتماعی

مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی
قائم مقام حوزه فرهنگی و اجتماعی :سید مجتبی میرزمانی
معاون  هنری اداره فرهنگی اجتماعی :مسعود نورالدینی 
سرپرست فرهنگسرای خیام:محمد سیستانی
سرپرست فرهنگسرای ترنج:فاطمه بابایی
سرپرست فرهنگسرای جوان :سمیه حاجی پور
سرپرست فرهنگسرای کودک وآینده :شنبه ای
سرپرست فرهنگسرای رسانه :بهناز شریفی