نام و نام خانوادگی: محسن حاج غلامرضایی

 

سوابق شغلی:

کارشناس حقوقی و املاک

مسئول واحد بهسازی

مسئول املاک مرکزی

معاون خدمات شهری

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی

سرپرست سازمان حمل و نقل

سرپرست واحد سرمایه گذاری

مسئول فرهنگسراهای شهرداری

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری

مسئول کمیته نامگذاری شهرداری

مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی
معاون  هنری اداره فرهنگی اجتماعی :مسعود نورالدینی 
معاون  رسانه وروابط عمومی اداره فرهنگی اجتماعی   :بهناز شریفی
سرپرست فرهنگسرای خیام:محمد سیستانی
سرپرست فرهنگسرای ترنج:فاطمه بابایی
سرپرست فرهنگسرای جوان :سمیه حاجی پور
سرپرست فرهنگسرای کودک وآینده :شنبه ای
سرپرست فرهنگسرای رسانه :مهناز شریفی