نام و نام خانوادگی: محسن حاج غلامرضایی

 

سوابق شغلی:

کارشناس حقوقی و املاک

مسئول واحد بهسازی

مسئول املاک مرکزی

معاون خدمات شهری

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی

سرپرست سازمان حمل و نقل

سرپرست واحد سرمایه گذاری

مسئول فرهنگسراهای شهرداری

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری

معاونت فرهنگی و اجتماعی