نام و نام خانوادگی: علی زارع

 

سوابق شغلی:

نقشه برداری

فرمانده پایگاه مقداد

مسئول روابط عمومی

مسئول واحد جذب

مسئول هماهنگی و پیگیری دفتر شهرداری

مسئول دفتر امور ایثارگران شهرداری

معاونت خدمات شهری

ریاست هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی شهرستان

مدیر کارگاه ذوب شرکت رودان زمین

مدیر عامل شرکت اعتماد

دبیر ستاد بحران

فرمانده پایگاه مقداد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری

سازمان حمل و نقل شهری