مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: اصغر کریمی حمید آبادی

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناس حقوقی

کارشناس علوم سیاسی

 

سوابق شغلی:

نماینده شهردار در کمیته انضباط کار

مسئول امورقراردادها

دبیر کمیسیون معاملات

دبیر هیات عالی معاملات

قائم مقام تام الاختیار معاون خدمات شهری

مسئول اموال و انبار

رئیس اداره حقوقی

کارشناس حقوقی

کارشناس املاک

دبیرکمیسیون املاک

جانشین و مسئول بازرسی  مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهری

مشاور حقوقی رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان

مشاور حقوقی شرکت رودان زمین

کارشناس حقوقی ایثارگران

مدرس دانشگاههای پیام نور،آزاد اسلامی و علامه جعفری

مدیریت اداره حقوقی