نام و نام خانوادگی: علیرضا پور غلامحسینی

 

سوابق شغلی:

معاونت اداری مالی

شهردار منطقه دو

مسئول حراست

مسئول کارگزینی و امور مالی

مسئول روابط عمومی

مسئول پیگیری و هماهنگی شهرداری

رئیس شورای اتوبوس رانی

عضو هیات مدیره سازمان تاکسی رانی

عضو هیات مدیره سازمان آتش نشانی

سایر سوابق:

رییس هیأت جودو رفسنجان

کمربند مشکی و مربی رشته جودو

رییس کانون فرهنگی بشری

نایب رییس تشکل های مذهبی رفسنجان

سابقه استخدام و تدریس در آموزش و پرورش

تدریس در دانشگاه های ولیعصر (عج)، پیام نور و آزاد اسلامی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: حمید سلیمی
مسئول امور مالی: خانم رجبی
مسئول امور قراردادها: حسین مهدی زاده
رئیس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات: محمد محمدی پاقلعه
مسئول انبار و اموال: رسول ابوالحسنی
مسئول کارپردازی: رضا ابراهیمی
رئیس اداره املاک املاک: مجید پور اکبری
مسئول موتوری سبک: مجید شریفی
مسئول سرمایه گذاری:
مسئول کارگزینی و امور اداری: محمدحسین کاویانی
مسئول واحد رفاهی ورزشی: علی رفسنجانی
رئیس اداره ئتشخیص وصول درامد: قاسم کریمی
دبیر کمیسیون ماده 77: شهربانو عظیمی
جایگاه CNJ: آقای رضاپور
سرپرست دبیرخانه: محدثه برزگر حسینی
واحد تشخیص عوارض: فرزانه امرالهی

رئیس اداره برنامه و بودجه:هادی محمدی

رئیس اداره سرمایه انسانی:ولی صادقی

مسئول آموزش:محمد رفیعی