نام و نام خانوادگی: محمدعارف پوراسداللهی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

 

سوابق شغلی:

مسئول ابنیه فنی سازمان توسعه راه های ایران پروژه بزرگراه مهریز-انار

ناظر عالی ستاد بازسازی زرند

سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی و انبوه سازی کیان بتن

مسئول فنی و عمرانی منطقه ۲

مسئول فنی و عمرانی واحد عمران منطقه ۲

مسئول اجرایی معاونت فنی و عمرانی

مسئول دفتر نظارت حوزه خدمات شهری

مدیر عامل سازمان عمران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

 علی پور باقری:رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه طرح های شهری

امین حسینی:رئیس اداره طرح های عمرانی