نام و نام خانوادگی: محمدعارف پوراسداللهی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

 

سوابق شغلی:

مسئول ابنیه فنی سازمان توسعه راه های ایران پروژه بزرگراه مهریز-انار

ناظر عالی ستاد بازسازی زرند

سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی و انبوه سازی کیان بتن

مسئول فنی و عمرانی منطقه ۲

مسئول فنی و عمرانی واحد عمران منطقه ۲

مسئول اجرایی معاونت فنی و عمرانی

مسئول دفتر نظارت حوزه خدمات شهری

مدیر عامل سازمان عمران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

معاونت فنی و عمرانی
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: الهه نبت الهدایی
مسئول دفتر اجرایی: امین حسینی
مسئول دفتر طراحی: امین صداقت
مسئول دفتر نظارت: علی شمسی
دبیر کمیته فنی عمرانی: سید حسام سجادی