• همزمان با روز جهانی دیابت؛

    اتوبوس سیار دیابت در محل شهرداری مرکزی مستقر شد

    صبح امروز همزمان با روز جهانی دیابت، اتوبوس سیار دیابت جهت سنجش میزان قند خون پرسنل و ارائه خدمات رایگان پزشکی در محل شهرداری مرکزی مستقر شد.

  • از ابتدای مهر ماه اجرا می شود؛

    افزایش نرخ کرایه اتوبوس های شرکت واحد رفسنجان

    مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری رفسنجان با اشاره به افزایش نرخ کرایه اتوبوس های شرکت واحد از ابتدای مهر ماه، گفت: جابجایی دانش آموزان در روز بازگشایی مدارس رایگان خواهد بود.