• مسابقات کشتی آزاد انتخابی کارگران استان کرمان برگزار شد

    راهیابی سبحان صفری به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

    تیم کشتی آزاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان مقام سوم مسابقات کشتی آزاد انتخابی کارگران استان کرمان را کسب کرد و آقای سبحان صفری جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شد.