• رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان:

    رفسنجان اولین شهر هوشمند ایران لقب می‌گیرد

    رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با بیان اینکه در عصر کنونی بحث فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرها اهمیت زیادی دارد، افزود: این کار نیز در رفسنجان انجام شده و امیدواریم تا ۹ ماه آینده رفسنجان به عنوان اولین شهر هوشمند ایران لقب بگیرد.