• به همت شهرداری رفسنجان آغاز شد؛

    محوطه سازی حدفاصل ساختمان شورای اسلامی شهر و پارک بانوان

    معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان ازآغاز عملیات محوطه سازی حدفاصل ساختمان شورای اسلامی شهر و پارک بانوان خبر داد.

  • حسین راکی عضو شورای اسلامی شهر؛

    لزوم توجه به اصلاح ساختار قانون شهرداری ها

    بعضی از قوانین و آئین نامه های مورد عمل شهرداری و سایر سازمانهای تابعه به تبع ماده ۱ قانون شهرداری در زمان تصویب، تابع زمان، مکان و وضعیت خاص بوده اگر چه الحاقات و اصلاحات صورت گرفته اما جوابگوی نیاز شهرداری ها و شهروندان نیست.