• حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان:

  مردم ولی نعمت ما هستند و باید خود را خادم مردم بدانیم

  رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و باید خود را خادم مردم بدانیم؛ بایستی مردم را عادت دهیم که مسائل سیاسی ارتباطی به مسائل شهری ندارد و خواستار کسانی هستیم که خدمت کنند.

 • حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان:

  نظارت مردم بر رفتار مسئولین موجب توسعه و ساخت شهری آباد می شود

  رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان گفت: هر چه حضور مردم پررنگ تر باشد، امنیت در جامعه بالاتر بوده و مسئولین بهتر به وظایفشان اهمیت داده و شهری زیبا را می توانیم رقم بزنیم.

 • شهردار رفسنجان در برنامه رادیویی «همراه»:

  مردم بهترین ناظران شهرداری هستند

  علی اکبر پورمحمدی شهردار رفسنجان در برنامه رادیویی «همراه» از مردم خواست به عنوان ناظر عالی با شهرداری همکاری کرده و نظرات خود را مطرح کنند.