• معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

    احداث بوستان معراج آغاز شد

    معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از احداث بوستان معراج واقع در خیابان معراج جنوبی توسط شهرداری خبر داد.