آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید لوله  جهت انتقال آب از  کشتارگاه  به شهربازی و میدان آیت ا… هاشمی رفسنجانی

آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید لوله جهت انتقال آب از کشتارگاه به شهربازی و میدان آیت ا… هاشمی رفسنجانی

مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی  نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان مصطفی خمینی (ره) کوچه شماره ۵۵

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان مصطفی خمینی (ره) کوچه شماره ۵۵

اگهی مناقصه عمومی

آگهی  مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ،  نسبت به احداث بوستان…

آگهی مناقصه عمومی نسبت به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی نسبت به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۳۹ مورخ ۹۹/۷/۱۲ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به بیمه عمر و…

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۷۶ مورخ ۹۹/۶/۲۴شورای محترم اسلامی شهر، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۶…

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۷۶ مورخ ۹۹/۶/۲۴ شورای محترم اسلامی شهر، احداث ساختمان ایستگاه آتش…

آگهی تجدید مناقصه عمومی دوم نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر (عج)

آگهی تجدید مناقصه عمومی دوم نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر (عج)

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث ساختمان…

آگهی  تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری

اگهی تجدید مناقصه