آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید میرافضلی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید میرافضلی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان…

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نسبت به اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای  بسیج ، دانشجو ، کارگر ،  شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید مهدی عبدالهی و غیره

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نسبت به اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای بسیج ، دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید مهدی عبدالهی و غیره

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات…

آگهی مزایده عمومی نسبت به فروش ۱۱ دستگاه اتوبوس بنز ۳۵۵ شهری (فرسوده)

آگهی مزایده عمومی نسبت به فروش ۱۱ دستگاه اتوبوس بنز ۳۵۵ شهری (فرسوده)

آگهی مزایده عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۴۱۵ مورخ۹۸/۱۲/۲۰ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی احداث مرکز تجاری واقع در بزرگراه خلیج فارس

آگهی مناقصه عمومی احداث مرکز تجاری واقع در بزرگراه خلیج فارس

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی جهت پیاده رو سازی

آگهی مناقصه عمومی جهت پیاده رو سازی

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته جهت حصار املاک شهرداری

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته جهت حصار املاک شهرداری

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۵۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ شورای محترم اسلامی شهر ،…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات عمرانی ( بدنه سازی و کف سازی) محله فردوس(ادیان) رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۰۳۷ مورخ ۹۸/۹/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای…

آگهی تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش  ضایعات وملزومات اداری اسقاطی

آگهی تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات وملزومات اداری اسقاطی

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری رفسنجان نسبت به فروش اسقاطی ها

آگهی مزایده عمومی شهرداری رفسنجان نسبت به فروش اسقاطی ها

آگهی مزایده عمومی