نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۶
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ ش مورخ ۹۶/۴/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به  واحدهای املاک و امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۸  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید