نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۱ دى, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۴۷
توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  ۵/۴/۷/۵۸۴/ ش مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز به شرح ذیل:

۱ – غرب رودخانه شور ۲- ضلع شرق میدان آزادی تا میدان انقلاب ۳- ضلع شرقی میدان انقلاب تا میدان شهید امینی ۴- بزرگراه ولایت  میدان امام، میدان خاتم الانبیاء ۵- شرق رودخانه شور ۶- بوستان مطهری ۷- بوستان بهشت ۸- بوستان مادر ۹- بوستان جوان را  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید