يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ − ۰۷:۴۵

آگهی مزایده عمومی فروش باقيمانده يك واحد غرفه تجاري واقع در ميدان ميوه و تره بار

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط شرکت در مزایده۹۷.۴۸ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
واحد املاک شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۵
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش باقيمانده يك واحد غرفه  تجاري واقع در ميدان ميوه و  تره بار از طريق مزايده عمومي با مشخصات  مشروحه ذيل اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيان خريد غرفه  مي توانند تا روزدوشنبه مورخ ۹۵/۷/۵ جهت دريافت اسناد واطلاع از شرايط شركت در مزايده به واحد املاك واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي مراجعه نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

  رديف

  شماره        غرفه

  مساحت  عرصه و          اعيان

   نوع      كاربري

 

        آدرس

         قيمت پايه

۱

۲۰

۲۴۵/۶۰

تجاري

ميدان ميوه و تره بار

۳/۸۹۳/۵۶۵/۰۰۰                ريال