دوشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۵ − ۱۴:۱۷

آگهی مزایده فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبك و سنگين، موتور سيكلت ولوازم ماشين آلات

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مزایده (حراج)۱۰۶.۱۷ کیلوبایت
PDF icon وسایل نقلیه۲۸۵.۷۹ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
واحد امور قراردادها
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۵
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۲۲۱/۱۱/۴ ش مورخ ۴/۹/۱۳۹۵ شوراي محترم اسلامي،شهر نسبت به فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبك و سنگين، موتور سيكلت ولوازم ماشين آلات از طريق برگزاري مزايده (حراج) اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيان خريد مي توانند تا روز يكشنبه  مورخ ۳/۱۱/۹۵جهت اطلاع از شرايط شركت در مزايده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي یا به سايت www.rafsanjan.ir مراجعه نمايند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

محل برگزاري مزايده :رفسنجان،بلوارخليج فارس،خيابان ميدان تره بار،جنب شركت تعاوني پسته.انبارشهرداري

زمان برگزاري مزايده :۴/۱۱/۱۳۹۵  ساعت۱۰صبح