يكشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ − ۱۴:۰۵

آگهي مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon پیشنهاد قیمت۱.۶۴ مگابایت
PDF icon شرایط۲.۴۴ مگابایت
PDF icon لیست پروژه ها۳۳۶.۲۵ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۱۹ دى, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۴/۱۱/۳/ش شورای محترم اسلامي شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.