شنبه ۲ دى ۱۳۹۶ − ۰۸:۰۰

آگهي مناقصه عمومي امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز بزرگراه ولایت، میدان امام و میدان خاتم۵۰۴.۳۵ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز پارک بهشت۵۶۰.۸۹ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز پارک جوان۵۹۴.۶۹ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز پارک مادر۴۹۳.۴۵ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز پارک مطهری۵۸۱.۷۱ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز حد فاصل میدان انقلاب تا میدان شهید امینی۶۳۵.۴۳ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز حد فاصل میدان آیت الله هاشمی(ره) تا میدان انقلاب۶۳۷.۷۱ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز ضلع شرق رودخانه شور۶۴۷.۶۸ کیلوبایت
PDF icon برگ پیشنهاد قیمت فضای سبز ضلع غرب رودخانه شور۶۵۴.۳۷ کیلوبایت
PDF icon دفترچه پیمان۶.۴۶ مگابایت
PDF icon شرایط فضای سبز بزرگراه ولایت، میدان امام و میدان خاتم۷۲۷.۴۳ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز پارک بهشت۷۱۸.۴۷ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز پارک جوان۷۱۹.۰۳ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز پارک مادر۷۱۸.۴۲ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز پارک مطهری۷۱۹.۴۹ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز حد فاصل میدان انقلاب تا میدان شهید امینی۷۲۵.۶۶ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز حد فاصل میدان آیت الله هاشمی(ره) تا میدان انقلاب۷۲۶.۳۷ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز ضلع شرق رودخانه شور۷۲۸.۰۲ کیلوبایت
PDF icon شرایط فضای سبز ضلع غرب رودخانه شور۷۲۹.۱۳ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۲۱ دى, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  ۵/۴/۷/۵۸۴/ ش مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ شوراي محترم اسلامي شهر، امور مربوط به نگهداري فضاهای سبز به شرح ذیل:

۱ - غرب رودخانه شور ۲- ضلع شرق میدان آزادی تا میدان انقلاب ۳- ضلع شرقی میدان انقلاب تا میدان شهید امینی ۴- بزرگراه ولایت  میدان امام، میدان خاتم الانبیاء ۵- شرق رودخانه شور ۶- بوستان مطهری ۷- بوستان بهشت ۸- بوستان مادر ۹- بوستان جوان را  از طريق  برگزاري مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحيت و واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت  اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان