سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ − ۰۸:۵۰

آگهي تجدید مناقصه عمومي احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon برآورد تأسیسات مکانیکی آتش نشانی۴۴.۲ کیلوبایت
PDF icon برآورد ابنیه آتش نشانی۵۵.۵۹ کیلوبایت
PDF icon برآورد تأسیسات الکتریکی آتش نشانی۵۳.۳۵ کیلوبایت
PDF icon پیشنهاد قیمت۱۴.۶۹ کیلوبایت
PDF icon نقشه های تأسیسات الکتریکی۲.۱۵ مگابایت
PDF icon نقشه های تأسیسات مکانیکی۴.۳۵ مگابایت
PDF icon نقشه های سازه۱.۹۷ مگابایت
PDF icon شرایط تجدید مناقصه۱۸۳.۶۷ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
سه شنبه, ۲۸ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال ۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام كار را دارند دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان