شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۰۸:۳۱

آگهي مزايده عمومي اجاره پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان چمران

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط۱۰۸.۷۲ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
 شهرداري رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید چمران را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند، واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید  جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خيابان تختي یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان