يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۲:۰۸

آگهي مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون جهت ذخیره و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط عمومی۹۱.۹۳ کیلوبایت
PDF icon نقشه ها۳۷.۳ مگابایت
PDF icon شرایط فنی و خصوصی۳۴.۱۲ مگابایت
PDF icon فرم پیشنهاد قیمت۵.۴۹ مگابایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۷/۱۱/ ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۴ شورای محترم اسلامي شهر، ساخت مخزن مدفون ۵۰۰ متر مکعب جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سبز را در محل میدان امام خمینی (ره)  از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.