دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۰:۵۸

آگهي تجدید مزايده عمومي فروش خودرو

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط عمومی و اختصاصی۷۱.۰۳ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به  فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵  دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيان خريد مي توانند تا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ جهت اطلاع از شرايط شركت در مزايده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي یا به سايت www.rafsanjan.ir مراجعه نمايند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان