موزه باستان شناسی، مردم شناسی و دیرینه شناسی رفسنجان

در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی حمام آقا سیدمهدی رفسنجان پس از پایان عملیات مرمت و بازسازی تبدیل به موزه باستان شناسی، مردم شناسی و دیرینه شناسی گردید. رفسنجان واقع شده است.

اماکن تاریخی

 • یخدان عباس آباد حاجی

  یخدان عباس آباد حاجی دارای حصاری بلند به ارتفاع ۱۲ متر می باشد که قدمت آن را به دوران قاجار نسبت می دهند.

 • کاروانسری شاه عباسی

  کاروانسری شاه عباسی با زیربنای بالغ بر ۳۰۰۰ مترمربع که آن را به اواخر دوره صفویه نسبت می دهند همچون نگینی در دل رفسنجان، چشم هر رهگذری را به خود جذب م

 • بازار تاریخی رفسنجان

  مجموعه بازار رفسنجان یکی از بزرگترین بازارهای تاریخی ایران می باشد که طول راسته آن به بیش از ۱۰۰۰ متر می رسد.

 • موزه باستان شناسی، مردم شناسی و دیرینه شناسی رفسنجان

  در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی حمام آقا سیدمهدی رفسنجان پس از پایان عملیات مرمت و بازسازی تبدیل به موزه باستان شناسی، مردم شناسی و دیرینه شناسی گردید. رفسنجان

 • عمارت و باغ تاریخی باقری

  عمارت و باغ تاریخی باقری، نمونه یکی از زیباترین کاخ باغهای ایرانی است.

 • خانه حاج آقا علی

  خانه حاج اقا علی بزرگترین خانه خانه خشتی جهان می باشد که در محله قاسم آباد رفسنجان قرار دارد.