بیمارستان ها و درمانگاه ها کلانتری ها
بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) ۳۴۲۸۰۰۰۰ فوریت های پلیس ۱۱۰
بیمارستان مرادی ۳۴۲۶۰۰۸۰-۵ پلیس راهنمایی و رانندگی ۳۴۲۲۴۹۳۳
اورژانس ۱۱۵ – ۳۴۲۸۰۵۸۵ پلیس آگاهی ۳۴۲۵۷۱۰۷
اداره بهداشت ۳۴۲۶۲۰۷۶ کلانتری ۱۱ ۳۴۳۲۳۳۴۱
درمانگاه فرهنگیان ۳۴۲۶۱۵۱۷ کلانتری ۱۲ ۳۴۲۲۱۸۳۱
درمانگاه امام خمینی (ره) ۳۴۲۶۲۰۳۴ کلانتری ۱۳ ۳۴۳۴۱۱۶۶
زایشگاه نیک نفس ۳۴۲۵۹۰۳۰
هتل و مهمانسرا ها نمایندگی ایران خودرو و سایپا
هتل الماس ۳۴۲۸۴۸۷۲-۵ ایران خودرو – امجدی ۳۴۳۳۱۵۶۶
مهمانسرای جهانگردی ۳۴۲۸۲۰۵۰-۲ ایران خودرو – قربانعلی زاده ۳۴۳۵۶۶۵۹
خانه معلم ۳۴۲۲۶۶۸۸ ایران خودرو – گلستانی ۳۴۳۲۶۰۷۴
سایپا – ابو سعیدی ۳۴۲۲۳۰۴۶
سایپا – میرزایی ۳۴۲۸۱۷۳۷
امداد ایران خودرو ۰۹۶۴۴
امداد سایپا ۰۹۶۷۷ – ۰۹۱۳۹۸۷۷۰۰۴
سازمان ها و ادارات دفتر فروش بلیط قطار
فرمانداری ۳۴۲۵۴۰۴۷-۸ رودان تور ۳۴۲۵۴۰۲۱
شهرداری ۳۴۲۵۸۷۰۱ نور کویر ۳۴۲۶۱۱۵۷
ستاد اسکان آموزش و پرورش ۳۴۲۶۱۵۱۹ رهیار ۳۴۲۶۵۲۳۰
اطلاعات مخابرات ۱۱۸ شریف ۳۴۲۶۵۵۱۲
میراث فرهنگی و گردشگری ۳۴۲۵۹۰۱۶
هواشناسی ۳۴۲۶۷۶۲۲
آتش نشانی ۱۲۵
سامانه مردمی شهرداری ۱۳۷
تخلفات اصناف ۱۲۴
ترمینال ها و تعاونی ها داروخانه ها
ترمینال مسافربری ۳۴۲۸۵۵۸۵-۳۴۲۸۲۸۹۰ هلال احمر ۳۴۲۶۳۰۳۴
تعاونی سیر و سفر ۳۴۲۸۴۵۷۰ دکتر زارع ۳۴۲۵۶۹۶۶
تعاونی ۴ ۳۴۲۸۴۰۱۳ دکتر عامری ۳۴۲۶۱۸۵۱-۳۴۲۶۰۴۲۳
تعاونی ۷ ۳۴۲۸۴۰۰۷ دکتر محمدی ۳۴۲۵۴۳۱۱
تعاونی ۸ ۳۴۲۸۴۰۱۲
تعاونی ۱۵ ۳۴۲۸۱۰۸۰