کارگاه کتابخوانی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۱

♻️در این کارگاه که توسط گروه کتاب خوانی پروانه های سپید برگزار شد، ابتدا در خصوص انواع نمایش و موسیقی که از فعالیت های در پیوند با کتاب خوانی است صحبت شد و فعالیت عملی آن با شرکت کنندگان صورت گرفت.‌

↙️پس از آن کتاب المر بلند خوانی شد و چگونگی فعالیت های پیش از بلند خوانی، همزمان با بلند خوانی و پس از بلند خوانی گفته شد و گفتگویی در خصوص کتاب و شخصیت های آن در بین شرکت کنندگان صورت گرفت.

↙️ در پایان نیز ماسک المر به عنوان فعالیت نمایشی ساخته شد. این دوره همچنان ادامه دارد و علاقمندان میتوانند با فرهنگ سرای ترنج در ارتباط باشند

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید