شهرداری رفسنجان بین سالهای ۱۳۱۲تا ۱۳۱۵ هجری شمسی تأسیس شد ، اما این شهرداری از سال ۱۳۲۲ هجری شمسی رسماً شروع به کار نمود.

در ابتدا چون شهرداری ساختمان مستقلی نداشت و زیرمجموعه فرمانداری محسوب می شد،لذا معمولاً شخصی از فرمانداری مسئولیت انجام امور شهرداری را بر عهده می گرفت.از مشخصات سرپرستان و یا شهرداران اولیه شهرداری رفسنجان اطلاع دقیقی در دست نیست لیکن اولین شهردار رسمی رفسنجان به موجب حکم وزارت کشور در سال۱۳۲۲ هجری شمسی آقای محمد علی رهنما بود.