شهرداری ها به خاطر نقش حساسی که در نظام مدیریت شهری ایفا می کنند، جایگاه ویژه ای نزد مردم هر شهر دارند. شهرداری رفسنجان نیز توانسته است در طی سالهای مختلف، برای بهتر شدن وضع عمومی شهر و رفع مشکلات و معضلات شهری و زیبایی شهر، فعالیت های قابل توجهی را انجام دهد و جایگاهش را نزد مردم حفظ کند.

پیشینه تاریخی شهرداری رفسنجان به بیش از ۷۰ سال پیش بر می گردد. این شهرداری بین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ ه.ش تاسیس شده است ولی از سال ۱۳۲۲ ه.ش به طور رسمی شروع به کار کرد و فعالیت خود را جهت رفع کمبودهای شهر آغاز کرد. ساختمان قدیمی شهرداری واقع در خیابان حافظ در زمینی به وسعت ۸۱۴۰ متر مربع ساخته شده که قدمت زیادی دارد و در آغاز تاسیس فقط از چند اتاق خشتی تشکیل شده بود و در سالهای بعد کم کم اتاق ها و ساختمانهایی در محل شهرداری ساخته و این مجموعه گسترده تر گردید. قسمت اعظم این ساختمان بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ ه.ش ساخته شده است.

به دلیل کمبود جا و گسترش قسمت های مختلف شهرداری علاوه بر ساختمان قدیمی، ساختمان جدیدی به مجموعه قبلی اضافه گردید. ساختمان جدید شهرداری با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۲۴۰۰ متر مربع در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۴ کلنگ احداث آن به زمین خورد اما بنا به علل گوناگون سالها همانطور رها شد و اما سرانجام بعد از ۱۲ سال با وجود همه کمبودها و با پیگیری های مداوم و فراوان شهردار محترم وقت، آقای علی اکبر پورمحمدی، در مدت ۱۴ ماه در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ تکمیل و در بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۸۷ با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

همانطور که گفته شد قسمت های مختلف ساختمان شهرداری در طول سال های گوناگون ساخته شده که در این راستا نباید از نقش استادها و بناهای ماهر و پر تلاش که در شرایط سخت و طاقت فرسا و در گرما و سرما با دستان پینه بسته به بنایی مشغول بودند، غافل ماند. از جمله این افراد زحمتکش می توان استاد محمد طاهری را نام برد که یکی از بناهای معروف شهر می باشد و در ساختن قسمت های مختلفی از ساختمان قدیمی شهرداری نقش بسزایی داشته است.