💥بامروزبا پایان پاییز و آغاز فصل زمستان، گذر بنفشه رنگ یلدایی به خود گرفته است ، 🍉در گذربنفشه نمادهای فرهنگی…

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۵۲

💥بامروزبا پایان پاییز و آغاز فصل زمستان، گذر بنفشه رنگ یلدایی به خود گرفته است ،

🍉در گذربنفشه نمادهای فرهنگی شب چله را درخود به نمایش گذاشته شده است

 

 

ب

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید