نشست تخصصی جمعی از روانشناسان و مشاوران با مضمون ازدواج سالم وپایدار

نشست تخصصی جمعی از روانشناسان و مشاوران با مضمون ازدواج سالم وپایدار

♻️به همت فرهنگسرای خیام وترنج شهرداری وبا همکاری انجمن علوم انسانی صورت گرفت به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی…

نشست گفتگوی ویژه در قالب “از لنز تجربه”

نشست گفتگوی ویژه در قالب “از لنز تجربه”

♻️پتانسیل بسیار بالای جشنواره برای پرورش نسلی از عکاسان وبانوان رفسنجان ? نشست گفتگوی ویژه در قالب “از لنز تجربه”…

نگاه نفراول بخش اصلی دوربینی به جشنواره

نگاه نفراول بخش اصلی دوربینی به جشنواره

♻️”از چشم دختران ببینیم” جشنواره ای ویژه که بازتاب دهنده دید دختران است ?نفر اول بخش اصلی دوربینی دومین جشنواره…

نگاه نفراول بخش ویژه دوربینی به جشنواره

نگاه نفراول بخش ویژه دوربینی به جشنواره

?” از چشم دختران ببینیم” جشنواره ای جذاب که به دختران بها می دهد ?نفر اول بخش ویژه دوربینی دومین…

نفرات برتر دومین جشنواره عکس” از چشم دختران ببینیم”  در دو بخش دوربینی و موبایلی معرفی شدند

نفرات برتر دومین جشنواره عکس” از چشم دختران ببینیم” در دو بخش دوربینی و موبایلی معرفی شدند

جشنواره عکس

نگاه نفر اول دربخش ویژه موبایلی ازجشنواره

نگاه نفر اول دربخش ویژه موبایلی ازجشنواره

♻️”از چشم دختران ببینیم” بهترین اتفاقی است که برای دختران کشور رقم خورد ?نفر اول بخش ویژه موبایلی دومین جشنواره…

دیدگاه عباس بلوچی پس از پایان داوری

دیدگاه عباس بلوچی پس از پایان داوری

♻️ارسال آثار خوب در بخش اصلی دوربینی، داوری را سخت کرده بود ?داور دومین جشنواره ” از چشم دختران ببینیم…

نتایج جشنواره عکس ” از چشم دختران ببینیم” دهم تیرماه اعلام می شود

نتایج جشنواره عکس ” از چشم دختران ببینیم” دهم تیرماه اعلام می شود

?دبیر دومین جشنواره عکس ” از چشم دختران ببینیم” از پایان داوری‌ این جشنواره در رفسنجان خبر داد و گفت:…

↙️دیدگاه سیدمحسن سجادی پس از پایان داوری

↙️دیدگاه سیدمحسن سجادی پس از پایان داوری

♻️بانوان نگاه وسیع تری نسبت به موضوعات جشنواره عکس داشته باشند ?داور دومین جشنواره ” از چشم دختران ببینیم ”…

دوباره با هم
دوباره با شعر