ایمیل

rafsanjan137@yahoo.com

سامانه پیامک

۵۰۰۰۱۴۵

شهرداری مرکزی

تلفن تماس: ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

دورنگار: ۳۴۲۶۳۰۵۲-۰۳۴

آدرس: خیابان تختی، روبروی استادیوم

شهرداری منطقه یک

تلفن تماس: ۳۴۲۵۵۴۱۱-۰۳۴

دورنگار: -

آدرس: خیابان بنفشه، شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه دو

تلفن تماس: ۳۴۲۵۴۱۹۲-۰۳۴

دورنگار: -

آدرس: بلوار طالقانی، روبروی سه راه پاسداران