آگهی مناقصه عمومی نسبت به بهسازی فاز اول رفوژ میانی بلوار طالقانی حدفاصل میدان شهید حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع ۱۷ شهریور

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

اگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

آگهی تجدیدمناقصه عمومی نسبت به خرید ۲۲۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 17000 ، Ied ، W 140 و ۲۳۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 12500 ، Ied ، W 104

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ی مناطق ۱ و۲ شهری

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید سیم مسی روکش دار ارت ، کابل و تابلو برق

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید پایه چراغ

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

اگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خریدچراغ

۱۳۹۹/۱۲/۲۶