آگهی تجدید مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

آگهی مزایده فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

۱۳۹۵/۱۰/۰۸

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

۱۳۹۵/۰۹/۲۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

۱۳۹۵/۰۷/۱۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو)

۱۳۹۵/۰۵/۰۷

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

۱۳۹۵/۰۴/۲۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

۱۳۹۵/۰۲/۲۳

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

۱۳۹۴/۱۱/۱۸

آگهی مناقصه عمومی

۱۳۹۴/۱۱/۱۳