اعضای شورای اسلامی شهر (دوره پنجم):

 

حجت الاسلام والمسلمین علی هاشمیان (رئیس)

حسین پاکزاد (نائب رئیس)

محمد فتحیان (خزانه دار)

وحیده نوری (منشی اول)

غلامحسین حسن شاهی (منشی دوم)

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی ارجمند (عضو)

علی بهشتی پور (سخنگو)