به منظور گرامیداشت اصحاب فرهنگ و فعالان و علاقمندان حوزه کتاب و کتابخانه داران شهرستان رفسنجان و ترویج فرهنگ کتابخانه داری در منازل، خودروها، دفاتر و محل های شغلی و نیز دستیابی به هدف متعالی “رفسنجان کتابخوان”، شناسایی توانمندیهای فردی حوزه کتاب و نیز استفاده از ظرفیت کتابخانه های خانگی و شخصی در تامین نیازمندیهای شهرستان در کنار کتابخانه های عمومی، شهرداری و شورای اسلامی شهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان دومین جشنواره کتابخانه های شخصی را با شرایط زیر برگزار می کند.

۱- شرکت برای کلیه علاقمندان حوزه کتاب در هر سه بخش( خانگی، خودرویی، مشاغل) این جشنواره آزاد است.

۲- جشنواره در دو بخش کودک و نوجوان (۵ تا ۱۸سال) و بزرگسال (۱۸سال به بالا) برگزار می شود.

۳- مقررات جشنواره
کتابخانه ها برای شرکت در جشنواره می بایست دارای شرایط زیر باشند.
الف)بخش خانگی، بزرگسال حداقل یکصد جلد و کودک و نوجوان حداقل پنج جلد
ب) دربخش خودرویی و مشاغل حداقل ده جلد با بالا
توضیح: کتابهای درسی و کمک آموزشی جزو آمار محسوب نمی شود.

۴- نحوه شرکت در جشنواره
الف) تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام
ب) ارسال حداقل ۲ قطعه عکس از کتابخانه شخصی خود از طریق سایت شهرداری رفسنجان به آدرس www.rafsanjan.ir در بخش دبیرخانه.
ج) هیات داوران در صورت نیاز از کتابخانه ها به صورت حضوری بازدید می کنند.
د) از کتابخانه داران محترم خواهشمندیم به منظور کمک به برگزارکنندگان برای ارتقای شاخص های فرهنگی شهرستان و در راستای کمک به انتخاب رفسنجان به عنوان پایتخت کتاب ایران فارغ از همه ملاحظات و شکسته نفسی ها در جشنواره شرکت کنند.
ه) سایر علاقمندان نیز می توانند از طریق معرفی کتابخانه های اقوام ،آشنایان و دوستان در جشنواره شرکت کنند.
و) شرکت کنندگان میتوانند در صورت تمایل، فضای کتابخانه یا کتابهای خود را به اشتراک گذاشته و امکان استفاده دیگران را نیز با ایجاد یک ساختار قانونمند که توسط دبیرخانه جشنواره تعریف می شود، فراهم کنند.

۵- مهلت تکمیل فرم ثبت نام و ارسال عکس ها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ تعیین می شود.

۶- جوایز
سه دستگاه تبلت برای نفرات اول تا سوم و سه حواله پنج میلیون ریالی خرید کتاب برای نفرات چهارم تا ششم در هر بخش.

شورای اسلامی شهر رفسنجان
شهرداری رفسنجان
دبیرخانه شورای انتخاب پایتخت کتاب شهرستان رفسنجان
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان

جهت ثبت نام کلیک کنید